Opplæringsvideoer

1. Knapper og oversikt over båre

2. Utlasting av Power-PRO XT båre

3. Innlasting av Power-PRO XT båre

4. Strømtomt batteri på Power-PRO XT båre

5. Strømtomt batteri på Power-LOAD 1

6. Strømtomt batteri på Power-LOAD 2

7. Batterikapasitet og håndtering

Søk